Call Us for Consultation

ỔI – Vua Vitamin C ít người biết đến

ỔI – Vua Vitamin C ít người biết đến

Bên cạnh việc hạn chế di chuyển và bổ sung thực phẩm, hàm lượng vitamin cũng là điều đáng quan tâm. Có lẽ ít người biết được rằng , Vua của Vitamin C không phải là Cam , Dâu , Bưởi… mà lại là Ổi. “Vua” vitamin C đích thị là đây. Với...

Read more