Call Us for Consultation

ỔI – Vua Vitamin C ít người biết đến

ỔI – Vua Vitamin C ít người biết đến

Bên cạnh việc hạn chế di chuyển và bổ sung thực phẩm, hàm lượng vitamin cũng là điều đáng quan tâm. Có lẽ ít người biết được rằng , Vua của Vitamin C không phải là Cam , Dâu , Bưởi… mà lại là Ổi. “Vua” vitamin C đích thị là đây. Với...

Read more

Chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia

Chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia

Để chuẩn bị cho một bữa tiệc tại nhà đối với một số người là khá khó khăn nhưng với số khác thì lại cảm thấy dễ dàng. Đó là sự khác nhau giữa những người biết bắt đầu từ đâu, chuẩn bị một cách chu đáo so với những người chri làm theo cảm

Read more