Call Us for Consultation

Carrot Catering – Tuyển dụng 2020

Carrot Catering – Tuyển dụng 2020

💪Với nhu cầu mở rộng thị trường , Carrot Catering hiện đang tuyển dụng 02 vị trí : 🔥Bếp Chính và Phụ Bếp🔥 Thông tin chi tiết như sau : 1.Mô tả công việc : – Chuẩn bị nguyên vật liệu thức ăn, bảo quản, trữ hàng, … – Chế biến các món ăn –

Read more